โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

วัยรุ่นกับเพศศึกษา

การสอนวัยรุ่นเรื่อง เพศศึกษา มีความสำคัญ และจำเป็นมาก เพราะเมื่อดูจากสถิติปัญหาวัยรุ่น ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จะพบว่า มีปัญหามากมาย กับวัยรุ่น และมักนำไปสู่ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็น ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทำแท้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เราคาดไม่ถึง

ดังนั้นผู้ปกครอง ควรให้ความสนใจ และเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งการดูแลไม่ใช่ความผิด โดยการสอนลูก ให้รู้จักดูแลตัวเอง และปรับตัว เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของตนเอง และเพื่อนฝูง

เพศศึกษา

วิธีสอนลูกเรื่อง เพศศึกษา

  • สนทนาในเชิงบวก เกี่ยวกับเรื่องเพศ กับลูก ถามคำถาม และให้ลูกหาคำตอบด้วยตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในครอบครัว สอนหรืออธิบาย ให้เขาเข้าใจร่างกายที่เปลี่ยนไป ระหว่างชายหญิง ให้ลูกเข้าใจ และสามารถหาวิธีดูแลตัวเอง ได้อย่างเหมาะสม
  • พูดคุย ถาม – ตอบ พ่อแม่ควรพูดคุย อย่าปล่อยให้สถานการณ์ การพูดคุยเรื่องเพศศึกษา เป็นเรื่องที่ตึงเครียด พ่อแม่สามารถช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นได้ และสามารถผ่อนคลายได้ หากพ่อแม่แสดงให้ลูกเห็นว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องปกติ ที่พ่อแม่ ก็ได้ผ่านมาแล้ว
  • รู้จักรักตัวเอง และป้องกันตัวเอง การสอนลูกให้รักตัวเอง สอนให้ลูก รู้จักการหวงเนื้อ หวงตัว และป้องกันตนเอง จากอันตรายของเพศตรงข้าม และไม่ให้ใคร ทำอะไรสุ่มเสี่ยง ที่อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองได้

เด็กบางคนอาจเข้าสู่วัยแรกรุ่น เร็วกว่าอายุมาตรฐาน 2 – 3 ปี โดยที่ เด็กผู้หญิง จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เร็วกว่าเด็กผู้ชาย เริ่มคิดเรื่องของตัวเอง แยกตัวจากพ่อแม่ เด็กในวัยนี้จะไม่ชอบ การถูกบังคับ เริ่มสนใจเพศตรงข้าม สนใจดูแลตัวเอง และเริ่มเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง ในขณะที่วัยรุ่นบางคน อาจมีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกันออกไป คือ แยกตัวจากครอบครัว และบางครั้ง อาจทำให้เกิด ปัญหาครอบครัวได้ง่าย หากพ่อแม่ ไม่เข้าใจจิตใจเด็ก

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียน