โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

ข้อดีของการ อ่านนิทานให้ลูกฟัง ก่อนนอน

ข้อดีของการ อ่านนิทานให้ลูกฟัง ก่อนนอน เรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรพลาด เป็นเวลาที่ได้รับฟังเรื่องราวสนุกสนาน และได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่มากขึ้น นิทานก่อนนอนยังส่งผลดีอื่น ๆ เช่น เสริมสร้าง EQ รู้จักการแสดงออก เรียนรู้เรื่องภาษา และพัฒนาจินตนาการ

อ่านนิทานให้ลูกฟัง

ข้อดีของการ อ่านนิทานให้ลูกฟัง

  • การอ่านนิทาน ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ เสริมเชาว์ปัญญา ทักษะด้านภาษา การออกเสียง ลูกจะได้ฝึกการได้ยิน ได้รู้จักภาษา และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จากหนังสือ
  • ช่วยให้พ่อแม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่มากขึ้น ทำให้ลูกเกิดความผูกพัน และไว้ใจกันและกัน ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน
  • การใช้เสียง อ่านในจังหวะที่สนุกสนาน ใช้เรียกความสนใจลูก อาจทำเสียงประกอบเรื่อง เพื่อเพิ่มความสนุก เช่น เสียงสัตว์ เสียงลมพัด หรือจำลองว่าเป็นตัวละครในนิทาน จะช่วยให้เด็กสนใจ และตั้งใจฟังนิทานมากขึ้น เป็นเทคนิคหนึ่งในการฝึกสมาธิให้เด็ก
  • การอ่านนิทานแบบไม่มีภาพ เป็นการสร้างเสริมให้เด็กมีจินตนาการ และเกิดการตั้งคำถาม ดึงดุดให้เด็กเกิดความสนใจ
  • นิทานมักสอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็กจะได้เรียนรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำ ไม่ควรทำ และจะทำให้เขากลายเป็นคนดีของสังคม
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน บอกว่า การอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน สามารถช่วยเรื่องการนอนหลับ ของลูกได้ เพราะเสียงของผู้ปกครอง จะช่วยกล่อมให้ลูกรู้สึกสบายใจมากขึ้น ทำให้หลับง่าย หลับสนิท ทำให้สมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
  • การที่เด็กฟังนิทานเป็นการสะสม “คลังคำศัพท์” ในสมองโดยไม่รู้ตัว เด็กในวัยอนุบาลขึ้นไปจะมีพัฒนาการทางภาษา อ่านหนังสือเร็ว และแตกฉานกว่าเด็กที่ไม่เคยผ่านการฟังนิทานมาก่อน
  • นิทานภาพสำหรับเด็ก ส่วนใหญ่จะมีภาพประกอบสวยงาม ใช้โทนสีอบอุ่น มีองค์ประกอบภาพที่สวยงาม การที่เด็กได้ดูภาพ ได้ฟัง ได้อ่านหนังสือที่มีภาพประกอบสวยงามเป็นประจำ จะทำให้ซึมซับเรื่องของ ศิลปะโดยไม่รู้ตัว เป็นการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะให้เด็กไปด้วยในตัว
  • นิทานภาพสำหรับเด็กส่วนใหญ่มักจะมีภาพสัตว์ ประกอบอยู่ในหนังสือ ผู้ปกครองสามารถเล่นเกม แข่งขันกันหาสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ดูก็ได้ หรือจะสอนว่า สัตว์ตัวนี้คืออะไร แล้วให้เด็กตอบคำถาม

การเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน การเล่านิทานที่ดี ไม่ควรเป็นการเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ และไม่ควรใช้เวลานานเกินไป เพราะจะทำให้เด็ก กลายเป็นเด็กติดหน้าจอ บางบ้านอาจใช้รูปแบบการร้องเพลงกล่อมลูกนอน


สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านเหมืองทวด