โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

b1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
b2 อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
b3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
b4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2534
b5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
b6 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
b7 ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2542
b8 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
b9 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
b10 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
b11 สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
b12 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
b13 สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
b14 สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2544
b15 สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
b16 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2522
b17 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2523
b18 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
b19 ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535