โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

สอนลูกเก่งคณิต ฝึกลูกบวกลบเอง พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สอนลูกเก่งคณิต ตัวเลขหรือ “คณิตศาสตร์” มีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตในประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะใช้กับการเรียน การจับจ่ายซื้อของ เด็กที่มีพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ที่ดี จะสามารถประสบความสำเร็จในด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในอนาคตได้ดีด้วยเช่นกัน เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์ซักเท่าไหร่ เพราะเป็นวิชาที่ยาก และซับซ้อน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมีทัศนคติ และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ได้ ก็จะช่วยให้ลูกสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุข

สอนลูกเก่งคณิต

คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องเรียน การเรียนเลขไม่ใช่แค่การคิดคำนวณตัวเลข  แต่ยังเป็นการวางรากฐานในการคิดอย่างมีเหตุมีผล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในอนาคตของเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

เคล็ดลับง่าย ๆ ในการ สอนลูกเก่งคณิต

  • สอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้ลูก การสอนคณิตศาสตร์ ต้องเริ่มต้นจากการที่ให้ลูกได้รู้จักตัวเลขก่อน โดยเริ่มต้นให้ลูกรู้จักกับเลข 1-10 ด้วยการหากิจกรรม หรือนับเลขจำนวนเหล่านี้ทุกวันซ้ำ ๆ
  • ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน กิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวัน สามารถทำให้เด็กได้ฝึก และทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ได้  เช่น การพาลูก ๆ ไปซื้อของที่ตลาด เข้ามินิมาร์ท เพื่อให้ช่วยคำนวณค่าใช้จ่าย การช่วยจ่ายค่าอาหาร เมื่อไปซูเปอร์มาร์เก็ต การคำนวณเงินค่าขนมที่เหลือจากการไปโรงเรียน เพื่อสะสมเป็นเงินออม
  • เล่นเกมคณิตศาสตร์กับลูก ปัจจุบันเกมกระดานมีมากมาย ที่เป็นของเล่นเสริมทักษะ และพัฒนาการเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ได้ เช่น เกมเศรษฐี นอกจากจะมีความสนุกแล้ว ยังเป็นการฝึกให้ลูกได้รู้จักบวกลบเลขจากการซื้อขายด้วย เกมบันไดงู ทอยลูกเต๋า เพื่อดูแต้ม และเดินตัวเบี้ยตามแต้ม เกมบิงโก หยิบและขานตัวเลข สังเกตตัวเลขในการ์ดของตัวเอง
  • สอนคำศัพท์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์ และสัญลักษณ์ที่ใช้ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หน้าตาเป็นอย่างไร ใช้ทำหน้าที่อย่างไร
  • ฝึกแก้โจทย์ การฝึกแก้โจทย์ปัญหาบ่อย ๆ จะทำให้เด็กมีความเข้าในบทเรียนมากขึ้น การตั้งโจทย์ให้เด็กได้ฝึกฝน จึงเป็นผลดีที่จะทำให้ลูก ๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
  • สอนให้ลูกคิดแบบรวบยอด การท่องจำเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้ผลมากนัก การให้เด็กเข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์ ให้รู้จักจำนวน การเพิ่มการลด โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเข้ามาช่วย เช่น ใช้วิธีเพิ่มแท่งไม้ในกล่องแล้วให้ลูกนับ

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านเหมืองทวด