โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

ลูกมีโลกส่วนตัวสูง แก้ไขอย่างไร

ลูกมีโลกส่วนตัวสูง แก้ไขอย่างไร ไม่ใช่เรื่องแปลกหากลูกอยากมีเวลาส่วนตัว แต่ก็อย่าปล่อยให้ลูกของคุณใช้เวลามากเกินไปในโลกของตัวเอง หรือในโลกของตัวเอง เพราะนิสัยเหล่านี้ จะกลายเป็นพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจนโต หากผู้ปกครองท่านใดประสบปัญหานี้ หรือไม่แน่ใจว่าลูก ๆ ของตัวเองเข้าข่ายหรือไม่ เรามีข้อสังเกตุให้ผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจกันค่ะ

ลูกมีโลกส่วนตัวสูง

สาเหตุที่ ลูกมีโลกส่วนตัวสูง

พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูก มีหลายครอบครัวที่พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านจนกลับบ้านดึก จนลูก ๆ เข้านอน และไปทำงานแต่เช้า เมื่อลูกไม่สาย ก็ยังไม่ได้เจอหน้าลูก หรืออาจจะแค่พบปะพูดคุยระหว่างทางไปโรงเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความรู้สึก หรือวันหยุดของลูก พ่อแม่ให้ลูกอยู่หน้าจอแทน นี่จึงเป็นการปลูกฝังการสร้างโลกส่วนตัว ให้กับเด็กโดยไม่รู้ตัว

ไม่ได้เข้าสังคม หรือพบปะผู้คนภายนอก เมื่อเด็กไม่ได้พบปะกับบุคคลภายนอกเลย เด็กก็หากิจกรรมทางเลือกด้วยตนเอง และเมื่อกิจกรรมนั้นตรงตามความต้องการ ลูก ๆ จะเลือกที่จะอยู่กับตัวเอง ไม่เข้าหาคนอื่น หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน จนทำให้ลูกของคุณ มีโลกส่วนตัวสูง และเข้าถึงได้ยาก

ขาดความมั่นใจในตัวเอง การขาดความมั่นใจในตนเอง สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย และเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเลี้ยงดู โดยพ่อแม่ที่มักจะต่อว่าลูกเป็นประจำ ไม่ส่งเสริมให้ลูกทำในสิ่งที่ชอบ หรือลูกทำอะไรที่ตรงกับความคิดของพ่อแม่ ส่งผลให้ลูกไม่กล้าทำอะไรเลย เพราะกลัวทำได้ไม่ดี และโดนตำหนิ

ลูกมีโลกส่วนตัวสูงแก้อย่างไรดี

ทำความเข้าใจ เหนือสิ่งอื่นใด ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการแก้ปัญหา ขอแนะนำให้เริ่มที่พ่อแม่ก่อน โดยการนั่งรวบรวมเหตุการณ์เพื่อความเข้าใจ ว่าโดยส่วนใหญ่มุมมองของเด็ก และผู้ใหญ่ต่างกัน เพราะประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของลูกยังน้อยอยู่ ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดใจ และการดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านมุมของลูก จะทำให้เราเข้าใจ และเห็นภาพรวมมากขึ้น และผู้ปกครองจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น

พาลูกเข้าสังคม หากมีโอกาสแนะนำให้พาลูกไปพบญาติ ไปงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ลูกได้รู้จักการเข้าสังคม เพราะการเข้าสังคมจะเป็นเหตุการณ์ในชีวิตจริง ที่ลูกของคุณจะต้องพบเจอ ผู้ปกครองก็ถือโอกาสนี้สอนลูกด้วย แล้วจะได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสังคมด้วย

พูดคุยกับลูกด้วยความเข้าใจ เมื่อผู้ปกครองเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับหนึ่ง ให้โอกาสที่เหมาะสมในการพูดคุยกับลูกของคุณ เน้นชื่นชม (เน้นในเชิงบวก) และพาลูก ๆ ของคุณพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์สนุก ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อคุณพบปะผู้คน แต่ไม่ควรพูดถึงการมีโลกของตัวเอง มีความมั่นใจในตัวลูก

มีเวลาให้กับลูก ด้วยหลายครอบครัวที่ต้องทำงานนอกบ้านทั้งพ่อและแม่ เลยบอกว่าไม่มีเวลาให้ลูกเลย แต่ในความเป็นจริง การมีเวลาที่มีคุณภาพนั้นใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีต่อวัน เวลาที่มีคุณภาพ คือ เวลาที่ใช้กับลูกของคุณ เล่นกับลูกของคุณ โดยไม่ถูกรบกวนจากหน้าจอ เท่านี้ก็ทำให้ลูกรู้สึกดี และเตมเต็มให้เขาได้แล้ว

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านเหมืองทวด