โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

ลูกชอบแก้ตัว ทำยังไง

ลูกชอบแก้ตัว เพราะอะไรลูกชอบแก้ตัว ชอบโกหก สาเหตที่ลูกชอบแก้ตัว เกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น แก้ตัว เพื่อไม่ให้ถูกลงโทษ เด็กโกหก ไม่ยอมบอกความจริง อาจเป็นเพราะ กลัวพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ดุด่า หรือทำโทษ พ่อแม่ก็ควรมีวิธีตอบโต้ และการรับมือที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้นิสัยนี้จนโต

ลูกชอบแก้ตัว

การที่เด็กได้รับการเลี้ยงดู และปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก จากครอบครัว โดยนำเรื่องของศีลธรรมจรรยา มาสอนตั้งแต่เด็ก หากพ่อแม่จริงจัง และไม่ปล่อยให้ผ่านไป แม้จะเป็นเพียงเรื่องโกหกเล็กน้อย ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็เป็นเรื่องเลวร้าย และมีคนได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราทำ ก็ควรบอกลูกถึงสิ่งที่ควร หรือไม่ควรทำ

สาเหตุที่ทำให้ ลูกชอบแก้ตัว

  • เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม ไม่ว่าจะมาจากพ่อแม่เอง จากทีวี อินเทอร์เน็ต หรือในการสื่อสารอื่น ๆ
  • เกิดจากการเรียกร้องความสนใจ ลูกของคุณอาจแสดงการต่อต้าน และไม่อยากถูกควบคุม ไม่อยากทำตามที่พ่อแม่สั่ง
  • ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่คำ ว่าจะส่งผลกระทบ เด็กในวัยนี้จะยังไม่สามารถแยกแยะได้ พูดอะไรไม่ควรพูด และฉันไม่เข้าใจว่าบางครั้งการแก้ตัว ก็เป็นการโต้เถียง

วิธีการรับมือ

  • เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกของคุณ เด็กจะซึมซับพฤติกรรมการพูด ของคนในบ้าน ทั้งคำพูด และท่าทาง ถ้าไม่ต้องการให้ลูกโตเป็นเด็กที่ก้าวร้าว ชอบทะเลาะวิวาท ชอบหาข้ออ้าง พูดจาหยาบคาย คนในบ้านต้องไม่ทำพฤติกรรมเหล่านี้ ให้เด็กดู เพราะถ้าเด็กเห็น เขาจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ ที่ตัวเองก็ทำได้
  • รับฟังความคิดเห็นของเด็ก บางครั้งการที่เด็กโต้เถียง ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเด็ก ต้องการให้พ่อแม่เข้าใจ ให้เขาพยายามอธิบายสิ่งที่เขาคิดก่อน ถามว่าทำไม และอะไรทำให้เขาคิดอย่างนั้น พูดด้วยความเข้าใจ จะลดการโต้แย้งลงได้
  • สอนด้วยเหตุผล ไม่ใช่อารมณ์ เมื่อเด็กโต้เถียง หรือแก้ตัวด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่ไม่ควรโต้เถียง หรือปากต่อปากกับเขา ไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาต้องการบอก ให้เขารู้ว่าพฤติกรรมนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ และเมื่อเขาหยุดเถียง ก็ค่อย ๆ สอน และบอกวิธีสื่อสารสิ่งที่จะพูด ที่ถูกต้อง
  • ให้โอกาสลูกของคุณขอโทษ และแก้ตัว เมื่อพวกเขาทำผิดพลาด พ่อแม่ควรให้โอกาสเขาขอโทษ และปรับปรุง ถ้าทำได้ก็ควรยกย่องให้กำลังใจเขา เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป

ติดตาม สาระน่ารู้ จาก โรงเรียน บ้านเหมืองทวด