โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

พัฒนาบุคลิก ให้ลูกมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

พัฒนาบุคลิกให้ลูก มีความมั่นใจ กล้าหาญ กล้าแสดงออก และมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งเด็กทุกคน จะมีบุคลิกเฉพาะตัวตั้งแต่แรกเกิด แต่สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงเด็ก จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดบุคลิกภาพของเด็ก ดังนั้นในช่วงชีวิตของเด็ก พ่อแม่จึงมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็ก เพื่อช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

พัฒนาบุคลิกให้ลูก

เด็กอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงที่บุคลิกภาพของเด็กจะพัฒนาต่อไป ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการปลูกฝังค่านิยม และการปฏิบัติบางอย่างที่จะช่วยให้พวกเขากลายเป็นคนคิดบวกนั้นมีส่วนทำให้บุคลิกภาพดี เมื่อลูกเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมและการสอนของพ่อแม่ พ่อแม่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของลูก

วิธีการ พัฒนาบุคลิกให้ลูก

ผู้ปกครองหลายคนคิดว่าการสอนให้ลูกรู้จักสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในการพูดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาบุคลิกภาพของลูก แต่ความจริงก็คือ เด็ก ๆ ไม่ได้พัฒนาบุคลิกภาพของพวกเขา ด้วยคำพูด หรือคำสั่งสอนจากพ่อแม่ แต่เกิดจากพฤติกรรมที่พ่อแม่แสดงออก ให้เขาเก็น ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ การมุ่งเน้นไปที่การกระทำต่าง ๆ สิ่งที่พ่อแม่สามารถทำร่วมกันกับลูกได้ ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกเป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพดี มีความคิดเชิงบวก ทำอะไรก็สำเร็จ

เคล็ดลับการพัฒนาบุคลิกภาพลูก

  • ไม่ตัดสินลูก คำพูดคือสิ่งสำคัญมากต่อคนฟัง ในฐานะพ่อแม่ การตัดสินหรือติเตียน กับพฤติกรรมบางอย่าง อาจทำให้ลูก ๆ สูญเสียความมั่นใจ และไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเอง และจะนำไปสู่การไม่นับถือตัวเอง พ่อแม่ควรระมัดระวังคำพูดของตัวเองเป็นพิเศษ ในขณะที่พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของลูก
  • เป็นผู้ฟังที่ดี โดยธรรมชาติ เด็กมักเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้น พวกเขาจะมีอิสระมากขึ้น เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กวัยหัดเดินมักจะแสดงออกมากขึ้นด้วยการพูด และสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทักษะทางภาษาของพวกเขาพัฒนาขึ้น สิ่งที่ถูกต้องที่จะช่วยให้ลูกพัฒนา คือ พ่อแม่ต้องอดทนฟังเรื่องราวของพวกเขา เพื่อช่วยให้รู้สึกมั่นใจ และปลอดภัย และยังช่วยกำหนดความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญ การฟังเพื่อให้พวกเขามีบุคลิกภาพที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีในอนาคต และช่วยพัฒนาความมั่นใจในการสื่อสาร
  • ไม่เปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น การเปรียบเทียบลูกของคุณกับใครก็ตาม อาจสร้างความเสียหายอย่างมากต่อบุคลิกภาพของเด็ก การเปรียบเทียบลูกกับใครบางคนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เด็กเชื่อมั่นว่าเขาไม่ดีพอ เด็กจะเริ่มเลียนแบบผู้อื่น ดังนั้น การเคารพในความเป็นตัวของลูก จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างความมั่นใจให้ลูก และจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเขาออกมาอย่างไม่ต้องสงสัย
  • เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่พวกเขาเห็น มากกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ยิน ดังนั้นการนำสิ่งที่คุณสนับสนุน และสอน ไปปฏิบัติจะแสดงให้พวกเขาเห็น จะช่วยสร้างความประทับใจ โดยไม่รู้ลืมให้กับพวกเขา เริ่มต้นด้วยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น แสดงความเคารพ และขอบคุณผู้อาวุโสด้วยการทักทาย เด็กจะทำตามสิ่งที่คุณทำ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่คุณสอนลูกของคุณ

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านเหมืองทวด