โรงเรียนบ้านเหมืองทวด

หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองทวด ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-404252

ฝึกลูกเข้าสังคม เตรียมความพร้อมในการไปเรียน

เทคนิคการ ฝึกลูกเข้าสังคม เตรียมความพร้อมในการไปโรงเรียน เด็กอายุ 3 ขวบเป็นวัยที่ต้องการให้เขาเรียนรู้ที่จะเข้าสังคม และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพราะเมื่อถึงเวลาไปโรงเรียน ลูกของคุณจะพร้อม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี เมื่ออายุได้ 3 ขวบก็เป็นช่วงที่เด็กต้องเข้าเรียน พ่อแม่มักกังวลว่าลูกจะร้องไห้หรือไม่ จะสามารถอยู่กับคนอื่นได้หรือไม่ ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องฝึกการเข้าสังคมที่บ้าน เพื่อให้ลูกรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีในสังคม

ฝึกลูกเข้าสังคม

ทุกวันนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่นิยมมีลูกคนเดียว เพราะปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่ความผันผวนทางการเมือง ที่ทำให้พ่อแม่หลายคนตัดสินใจว่า การมีลูกเพียงคนเดียว และเลี้ยงดูให้ดีที่สุดนั้น เป็นเรื่องยาก ซึ่งทำให้ลูก ๆ ในครอบครัวสมัยใหม่มักไม่มีพี่น้อง

ข้อเสียของการเป็นลูกคนเดียว คือ เด็กที่มักมีนิสัยเอาแต่ใจ ไม่แบ่งแยก และเข้ากับคนรอบข้างได้ยาก ดังนั้นการฝึกให้ลูกเข้าสังคม จึงเป็นวิธีที่มีแต่ข้อดีให้กับเด็ก ๆ

เทคนิคการ ฝึกลูกเข้าสังคม

ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก ๆ พาลูกไปเดินเล่นนอกบ้านได้ แต่จะเป็นเรื่องง่ายกับบ้านที่เป็นหมู่บ้านครอบครัวเดี่ยว แต่ถ้าบ้านเป็นห้อง หรือคอนโดมิเนียม อาจจะทำยากสักหน่อย ส่วนนี้จะต้องรอจนกว่าเด็กจะถึงวัยเรียน จากนั้นให้เด็กปรับตัวตามวัยกับเพื่อนของเขา

เข้าสังคมกับเพื่อนบ้าน ถ้าแถวบ้าน หรือเพื่อนบ้านมีลูกรุ่นเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ผู้ปกครองสามารถพาลูกไปทักทาย พูดคุยกันได้ หากคุณมีลูกอายุ 4-5 ขวบ ก็ปล่อยให้นั่งด้วยกันได้ โดยมีผู้ปกครองนั่งดูอยู่ห่าง ๆ

พาเด็ก ๆ ไปสวนสาธารณะ เล่นกีฬา เพราะการพาลูกไปเปลี่ยนบรรยากาศ ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ พบปะผู้คนมากมาย เล่นกีฬา วิ่งเล่น นอกจากจะทำให้ลูกคุ้นเคยกับสังคมที่ผู้คนอยู่ร่วมกันแล้ว ยังทำให้ลูกมีร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใสอีกด้วย

ให้ลูกของคุณแก้ปัญหาก่อน การปล่อยให้ลูกอยู่กับเพื่อน เป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่แนะนำให้ผู้ปกครองดูเหตุการณ์จากระยะไกลก่อน ห้ามเข้าใกล้เด็ก และแก้ปัญหาให้ลูกทันที ซึ่งจะทำให้เด็กขาดทักษะการแก้ปัญหา สิ่งสำคัญ คือ ต้องให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน จะทำให้ลูกได้รู้จักนิสัยของตนเองด้วย และยิ่งถ้าลูกสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ ลูกจะภูมิใจในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองของลูกเช่นกัน ทำให้เขาไม่กลัวการเข้าสังคม

เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับลูกของคุณ ในแง่ของวิธีที่ปฏิบัติต่อเพื่อนของพ่อแม่ เพราะเมื่อลูกเห็นว่าพ่อแม่ของตัวเองทำดีกับเพื่อน ๆ คุณจะคุ้นเคย และจดจำพฤติกรรมนั้น และนำไปใช้กับเพื่อนของตัวเอง

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านเหมืองทวด